O kurzu

RK Perun je určen všem stávajícím i budoucím rádcům a rádkyním mezi 13 a 15 lety.

Cílem kurzu je připravit rádce a rádkyně na vedení družiny, seznámit je s možnými úskalími a problémy, se kterými se budou potkávat a naučit je jim předcházet.

Klademe velký důraz na praxi – jak v rovině vědomostí a zkušeností, které účastníci získávají, tak ve způsobu jejich předávání.

Důležitou součástí kurzu je motivace a inspirace do další činnosti, sdílení zkušeností a navazování vztahů mezi účastníky z různých oddílů a středisek.

Za stěžejní považujeme pochopení skautingu jako výchovného hnutí, nikoliv pouze jako volnočasové aktivity.

V případě zájmu o účast na kurzu kontaktuj vůdce kurzu.